• DECYZJA POWOŁANIA ODDZIAŁU (docx)
 • ewidencja członków ksm (docx)
 • karta aktualizacyjna ksm (docx)
 • protokół koła oddziału założycielskiego (docx)
 • protokół z ukonstytuowania się zarządu (docx)
 • protokół z wyborów kierownictwa oddziału (docx)
 • protokół z wyborów uzupełniających (docx)
 • protokół z wyborów zarządu (docx)
 • przyrzeczenie ksm (docx)
 • REJESTR LEGITYMACJI (docx)
 • sprawozdanie ksm (docx)
 • sprawozdanie z działalności finansowej (docx)
 • upoważnienie (docx)
 • wniosek KSM (docx)
 • wybory uzupełniające (docx)