Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Świdnickiej

Pl. Jana Pawła II 1

58-100 Świdnica
Mail: biuro KSM: ksm.swidnica@gmail.com

Prezes KSM: prezesksm.swidnica@gmail.com

Ks. Asystent: asystentdiecezjalny.swidnica@gmail.com