Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Świdnickiej

Pl. Jana Pawła II 1
58-100 Świdnica
ksm@diecezja.swidnica.pl