Jak założyć Oddział lub Koło KSM? To naprawdę proste! W każdej parafii, szkole czy uczelni znajdzie się grupka osób, którzy chcą w życiu czegoś więcej!

Skontaktujcie się z Zarządem Diecezjalnym lub Diecezjalną Sekcją Apostolską – dowiecie się, czym jest KSM, jak należy prowadzić formację, jakie działania można podejmować i jak przeszkolić chętnych do założenia Oddziału.

Zbierzcie grupę zakładającą Oddział – wymagane jest 5 osób oraz Ksiądz Asystent (w przypadku uczelni lub szkoły trzeba mieć także opiekuna – nauczyciela lub katechetę).

Zobaczcie, jak to działa – odwiedzimy Was i przeprowadzimy kilka spotkań, w tym spotkanie formacyjne.

Wspólnie przeprowadzimy spotkanie założycielskie. Wytłumaczymy Wam zadania i cele stowarzyszenia, charakter organizacji, ustalicie stały termin i miejsce spotkań, przeprowadzimy pierwsze wybory Kierownictwa Oddziału.

Po spotkaniu założycielskim i wyborach Kierownictwa, zostanie wydana decyzja o powołaniu Oddziału KSM przy Waszej parafii.

Kto nie idzie naprzód, a nawet stoi, ten cofa się. KSM-owicz taki być nie może!

Więcej informacji: ksm@diecezja.swidnica.pl