Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej Klaudia Chętkowska

Zastępca Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej Emilia Madej

Sekretarz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej Wojciech Budniak

Zastępca Sekretarza Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej Klaudia Brzezińska

Skarbnik Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej Agnieszka Budniak

Członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej Alicja Bawoł

Członek Delegat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej Magdalena Mucha

Ksiądz Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej Jakub Klimontowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej Dominika Toman

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej Mateusz Pydych

Członek Komisji Rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej Maria Juźwiak