Sudeckie Forum Inicjatyw 2021

wpis w: Aktualności | 0

Sudeckie Forum Inicjatyw to wydarzenie organizowane w celu wymiany poglądów, doświadczeń, działań, a przede wszystkim propozycji współpracy w obszarze wiary, kultury i ekonomii.

Motywem przewodnim spotkania jest hasło: Wiara – Kultura – Ekonomia.  W trakcie pięciu dni trwania Sudeckiego Forum Inicjatyw, spotkamy się z przedstawicielami  organizacji pozarządowych, samorządowcami, seniorami, osobami niepełnosprawnymi, młodzieżą. Poświęcimy czas wolontariuszom, przedstawicielom wspólnot parafialnych, sympatykom  i osobom zainteresowanym podejmowanymi na Forum zagadnieniami. Każdy dzień zakończony był przepięknym koncertem.

Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży aktywnie włączała się w przygotowania i prowadzenie całego przedsięwzięcia.

Komentarze zostały wyłączone.