Zebranie Krajowej Rady KSM w Rudach

wpis w: Aktualności | 0

W Rudach na Śląsku w dniach od 22 do 24 września 2023 r. obradowali młodzi oraz kapłani odpowiedzialni za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Polsce. Podczas zebrania dokonano wyboru
nowego Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady oraz dokonano wręczenia kolejnej edycji nagród im. ks. Prałata Antoniego Sołtysika.

Wierność Słowu Bożemu i bezinteresowna służba to dwa słowa wskazane przez Asystenta Generalnego Stowarzyszenia, ks. Andrzeja Lubowickiego podczas Eucharystii inaugurującej zebranie Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Rudach, które stały się myślą przewodnią całego spotkania: „Wierność i służba, one są początkiem duchowego rozwoju w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. (…) Tylko człowiek, który bezinteresownie służy, nie straci sensu życia i będzie wspinał się na szczyty, ale zawsze będzie w stanie zaczerpnąć u źródła”.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest przestrzenią rozeznawania powołania i podejmowania decyzji w wielu aspektach życia młodego człowieka. Ważnym elementem spotkania były wybory uzupełniające do Prezydium Krajowej Rady KSM. Ustępującą, w związku z rozpoczęciem postulatu w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej, Przewodniczącą Prezydium, Martynę Gieletę zastąpił Jan Cytryński z Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Aby w praktyce dążyć do wzrostu, zrealizowane zostały warsztaty. O podejmowaniu dobrych życiowych decyzji mówił pan dr Wojciech Wierzejski, wykładowca akademicki, polityk, filozof. Drugi warsztat został zrealizowany w ramach projektu „DODAJ DOBRA” realizowanego przez FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY, powołaną do życia przez KSM, aby sprawniej i bardziej skutecznie stwarzać młodzieży przestrzenie do rozwoju. Szkolenie to dotyczyło praktycznych aspektów fundraisingu, a poprowadziła je druhna Wiktora Zarzycka.

Ostatni dzień spotkania upłynął pod znakiem świętowania 30. rocznicy utworzenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Diecezji Gliwickiej. Uroczystą, dziękczynna Eucharystię celebrowali gospodarz miejsca – Biskup Gliwicki JE ks. bp Sławomir Oder oraz JE ks. bp Adam Bab, Delegat KEP ds. KSM. Podczas wygłoszonej homilii, biskup Sławomir zostawił młodych z przesłaniem: „Nie zatraćcie wartości. Nie ulegajcie logice świata z jego pokusami zysku, kariery, sukcesu. Uczcie się myśleć po Bożemu. Szukajcie Bożych dróg. Dostosowujecie Wasze myśli do myśli Chrystusa. Prawdziwym zyskiem i prawdziwym sukcesem jest być współpracownikami Boga w czynieniu świata lepszym, w budowaniu Jego królestwa. Bądźcie wiec hojni wobec Boga na miarę jego hojności i wielkości jego darów, bo uczynił was swoimi synami i zaprosił do pracy w winnicy.”

W Zebraniu Krajowej Rady brali udział także przedstawiciele Diecezji Świdnickiej: Kinga Stawińska – prezes KSM Diecezji Świdnickiej, Weronika Jarosz  – delegat KSM Diecezji Świdnickiej, oraz ks. Jakub Klimontowski – asystent diecezjalny KSM

Komentarze zostały wyłączone.